banner56

Sarıyer Belediyesi 2022 Bütçesi Meclisten Geçti

Sarıyer Belediye’sinin 2022 yılı tahmini bütçesi belirlendi. Bir önceki yıla oranla yüzde 29.7 artırılan bütçe, belediye meclisinden oy çokluğu geçti.  Son 4 yılda herhangi bir borçlanma yapılmadığını, 2022 yılında da borcun ön görülmediğini söyleyen Başkan Genç, “Sarıyer halkının, bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlarının, gelecek yıllarda da devam edeceğinden hiç kuşkumuz yoktur” dedi.

Sarıyer Belediyesi 2022 Bütçesi Meclisten Geçti

Sarıyer Belediyesi ekim ayı ikinci oturumu Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Meclisin gündeminde 2022-2023-2024 yılları bütçe tasarısı yer aldı. 2021 yılında 530.561.000 TL olan tahmini bütçe yedek ödenekle birlikte yüzde 29.7 artırarak 688.269.000 TL olarak belirlendi. Oy çokluğu ile belediye meclisinden geçen bütçe ile alakalı bir konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, belediyelerin de hükümet kadar COVİD-19 salgını,  orman yangınları ve sel felaketleri ile mücadele edip önemli bütçe harcandığını belirtti. 2009-2020 yılları arasında, gelir ve gider kalemlerine bakıldığında, yıllara göre tahmini bütçe içindeki gerçekleşme oranlarının giderek artan bir tutarlılık göstermekte olduğuna dikkat çekti. Genç, 2009-2020 yılları arasında, gelir ve gider kalemlerine bakıldığında, yıllara göre tahmini bütçe içindeki gerçekleşme oranlarının giderek artan bir tutarlılık göstermekte olduğuna dikkat çekti.

HANGİ FİYATLARLA KARŞILAŞACAĞIMIZI KESTİREMEMEKTEYİZ

Belediyelerin hizmet çeşitliliğinin arttığını fakat gelir kaynaklarında bir gelişme olmadığını söyleyen Başkan Şükrü Genç şöyle konuştu; “Ülkemizde COVİD-19 salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgili merkezi hükümetin mücadele ettiği kadar, belediyelerin de bu mücadelede aktif olarak yer aldığı ve bütçelerinin önemli bir kısmını, salgınla mücadeleye ayrıldığı görülmüştür. Bu süreçte, belediyelerdeki hizmet çeşitliliğinin artmasına rağmen, gelir kaynaklarında aynı oranda bir gelişme görülmemiştir. Diğer taraftan, önümüzdeki yıllarda Dünya'da ve Türkiye'de sürekli artan enerji maliyetleri ve tedarikindeki riskler, iklim değişikliğinin getirdiği gıda üretimi yetersizlikleri vs. gibi küresel sorunlar, ülkemizi doğrudan etkileyeceğinden, üretime yönelik mal ve malzeme alımlarında, gıda teminlerinde, hangi fiyatlarla karşılaşacağımızı kestirememekteyiz.”

Tahmini bütçelerin gerçeğe yakın tahmin edilebilmesi için, gelecek ve içinde bulunduğumuz zaman aylığındaki enflasyon, büyüme, işsizlik, döviz kuru vs. gibi istatiksel verilerin güvenilir ve tutarlı olması önem arz etmektedir.

MAKSİMUM YATIRIM, TASARRUF VE HİZMET

Ekonomik belirsizliklerin çokluğunda, 2022-2023-2024 yılları tahmini bütçelerini, zamanın ruhuna, yani ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sıkıntılar göz önünde bulundurularak, ihtiyaçlarımızın önemi ve önceliklerimiz doğrultusunda,

  • Maksimum Yatırım,
  • Maksimum Tasarruf,
  • Maksimum Hizmet,

anlayışımız çerçevesinde gerçeğe en yakın olabilecek bir şekilde hazırlanmasına gayret gösterilmiştir"

HER KURUŞUN HESABI BELEDİYE MECLİSİNDE VERİLMEKTEDİR

“Bildiği üzere, her yıl için hazırlanan tahmini bütçeler takip eden yıl içinde Faaliyet Raporu ve Bütçe Kesin Hesabı marifetiyle, belediye meclisine sunulmaktadır. Her yılın bir önceki yıllara göre kıyaslamaları, ölçme ve değerlendirmeleri yapılarak, yasaların tanımladığı şekilde. Faaliyet Raporlarında ve Bütçe Kesin Hesaplarında her bir harcama kalemi açık ve net olarak belirtilerek ve harcanan her kuruşun hesabı belediye meclisinde verilmektedir.

“Bu bağlamda, 2009-2020 yılları arasında, gelir ve gider kalemlerine bakıldığında, yıllara göre tahmini bütçe içindeki gerçekleşme oranları giderek artan bir tutarlılık göstermektedir. Son 5 yıla bakıldığında bu oran yüzde 90'ların üzerindedir. Belediyeyi devir aldığımız 2009 yılında 110 milyon TL olan tahmini bütçeyi, gelir-gider bütçesiyle orantılı olarak yaklaşık yüzde 600 oranında arttırmış olmamız, bu zaman kadar yaptıklarımızın bir başarısıdır.”

TAHMİNİ BÜTÇEMİZİ YEDEK ÖDENEKLE BİRLİKTE YÜZDE 29.7 ARTIRDIK

“2022-2023-2024 yılları tahmini bütçelerini hazırlarken, denk bütçe yapmaya özen gösterilmiştir. Tahmini bütçeyle gelir-gider arasındaki denklik, tahmini bütçe hazırlanırken ihtiyaçların doğru tespit edilmesinin bir sonucudur. Bu noktadan hareketle, 2022 yılı için müdürlüklerimizin talep ettiği gider bütçesi toplamı; 644.269.000 TL olmasına rağmen, öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olarak, doğabilecek riskleri en aza indirebilmek için 44.000.000 TL yedek ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 530.561.000 TL olan tahmini bütçemizi yedek ödenekle birlikte yüzde 29.7 artırarak 688.269.000 TL olarak belirlemiş olduk.”

En önemlisi, son 4 yılda herhangi bir borçlanma yapmadığımız gibi 2022 tahmini bütçesinde de herhangi bir borçlanma ön görülmemektedir. Tahmini gider bütçesinin detaylarına baktığımızda, bütçenin yüzde 55.24'ne tekabül eden 380.232.000-TL'nin personel giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Bu rakamın çerisinde, belediye çalışanlarının tamamının maaşı ve SSK Prim giderleri bulunmaktadır.

VERGİ ÖDEME ALIŞKANLIĞI AZALIYOR

Son 5 yılda gerçekleşen, enflasyon oranlarını alt alta topladığımızda yüzde 78.66 olan enflasyon, çalışanlarımızın ücretlerinde önemli kayıplara neden olmuştur. 2022 yılı tahmini bütçesinde ücretlerdeki kayıplar kısmen de olsa telafi edilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla, belediye şirketi yoluyla temin edilen personellerin sendikalaşması, memurların ve sözleşmeli personellerin maaşlarındaki iyileştirmelerin getireceği maliyetler personel giderlerinin yükselmesine neden olmuştur.

Özellikle son 5 yılda ülkemizdeki ekonomik sıkıntıların çoğalarak artması, hükümet tarafından sıkça çıkarılan vergi afları ve yapılandırmalar, mükelleflerin vergi ödeme alışkanlıklarını azaltmaktadır. Ayrıca, banka reel faiz oranlarının ve dolar kuru artışlarının emlak vergisi gecikme zammı oranlarından yüksek olması mükelleflerin vergi ödememe tercihlerinde etkili olmaktadır.

Netice itibariyle, geçen 12 yılda, maddi olanaklarımızla, yani gelir ve gider kaynaklarımızla planladığımız hedefler arasındaki bağı gerçekçi bir şekilde tespit ederek, Sarıyer halkının, bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlarının, gelecek yıllarda da devam edeceğinden hiç kuşkumuz yoktur.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021, 10:24

Sarıyer Haber Gazetesi 1

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17

banner15

banner11