banner56

“İbnelik” Bir hastalıktır tedavi edilmelidir

Son günlerde Kamuoyunu ciddi manada meşgule den LGBT olayı ile alakalı Kur'an ayetleri ışığında derleme bir yazı kaleme alan İstanbul Times analiz ekibinin yazısını yorumsuz olarak yayınlıyoruz.

“İbnelik” Bir hastalıktır tedavi edilmelidir
  Son yıllarda Kur’an da şiddetle yasaklanan çarpık ilişkiler ile alakalı süslü laflar kullanılarak LGBT… Yani Lezbiyen,kadın kadına sevişen, Gay yani İbne erkek erkeğe sevişen..Bi Trasnseksüel hem erkek hem kadın  ile sevişebilen tipleri bize sevimli götürmeye çalışmayı anlayamıyorum.Çobanlık yaptım erkek hayvanların kendi cinslerine sarktıklarını görmedim.

Kur’an boşuna insan’a  hem Eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi hem de Esfeli sefilin yaratılmışların en aşağısı. Hiçbir öküzün ben bir öküz ile iş tutacağım dediğini veya bir koç’un ben koyunlar ile değil koçlar ile gönül eğlendireceğim dediğinizi gördünüz mü ? Görmezsiniz..çünkü onlar yaratıcı kendilerine ne rolü vermişse onu yapıyorlar.

Kur'an'da eşcinsellik nasıl ele alınıyor ?

 

Kur'an'da  eşcinsellik konusu geniş olarak ele alınmıştır. Bu problem, 15 surede 21 defa ele alınmış ve toplam 118 ayet bu konuya ayrılmıştır. Bu rakamları, Kur'an'da  konuya ne kadar önem verildiğinin anlaşılması için aktardım.

 

Eşcinsellik konusu Hz.Lut Peygamber kıssasında  ele alınmaktadır:

 

Lut Peygamber,  İbrahim Peygamberle aynı dönemde yaşamıştır. Hz.Lut, Hz İbrahim'e komşu kavimlerden birine elçi olarak gönderilmişti. Bu kavim Kur'an'da belirtildiğine göre, o güne kadar dünya üzerinde görülmemiş bir sapıklığı yani eşcinselliği uyguluyordu. Hz Lut, onlara bu sapıklıktan vazgeçmelerini söylediğinde ve onlara Allah'ın  mesajını bildirdiğinde onu yalanladılar, Peygamberliğini kabul etmediler ve sapkınlıklarına devam ettiler. Bunun sonucunda da kavim, korkunç bir felaketle helak edildi. ( yok edildi )

 

Hz. Lut'un yaşadığı bu şehrin, Eski Ahitte ( İncil'in ilk bölümü, ilk 39 kitaba verilen isim )  geçen ismi Sodom'dur. Kızıldeniz'in kuzeyinde kurulmuş olan bu kavmin aynı Kur'an'da yazılanlara uygun bir şekilde yok edildiği anlaşılmıştır. Yapılan arkeolojik çalışmalardan çıkan sonuca göre şehir, İsrail - Ürdün sınırı boyunca uzanan Tuz Gölü'nün  ( Ölü Deniz) yakınlarında bulunmaktadır. 

 

Olayın her boyutunu ve tüm ayetlerini vermek hacim olarak günlük boyutlarını aşacağından  çeşitli safhalarına ait  ayetleri  örnek olarak veriyorum. Konu ile ilgili ayetlerin sonra vereceğimiz listesinden ve bir mealden ilgi duyanlar inceleyebilir.

 

Hz. Lut'un kavmine yaptığı uyarı ve kavminin cevabı:

 

“Lut (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Lut: '  Sakınmaz mısınız ? ' demişti.  '  Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca Alemlerin Rabbi'ne aittir.

 

Siz insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz ?  Rabbinizin sizler için yaratmış olduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz.

 

Dediler ki ' Ey Lut (bu söylediklerine) bir son vermeyecek  olursan, gerçekten  buradan sürülüp çıkarılanlardan olacaksın ' De ki: Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım.  '' ( Şuara Suresi, 160-168 ) 

Lut Kavmi'nin yaşadığı bölgenin uydu fotoğrafı 

Lut Gölü

 

Aynı olayın diğer bazı ayetlerde anlatılışı da şöyle:

 

'' Hani Lut'da Kavmi'ne şöyle demişti: ' Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz ? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz ? Doğrusu siz ölçüyü aşan bir kavimsiniz. Kavimlerinin cevabı: '  Yurdunuzdan sürüp çıkarın bunları, çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarmış ? ' demekten başka olmadı.  (A'raf Suresi,80-82)

 

Lut'da; hani kavmine demişti: ' Siz gerçekten, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı ' çirkin bir utanmazlığı yapıyorsunuz. Siz (yine de) erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve bir araya gelişlerinizde çirkinlikler yapacak mısınız ? '  Bunun üzerine kavminin cevabı yalnızca ' Eğer doğru söylüyor isen, bize Allah'ın gazabını getir. '  demek oldu. ( Ankebut Suresi, 28-29 )

 

Kavminden bu cevabı alan Hz Lut, Allah'tan yardım istedi:

 

 ”Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar.''(Şuara Suresi, 169 )

 

Kur'an olayın ayrıntılarını da anlatıyor, onlara girmiyoruz. Ve sona geliyoruz:

 

“Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o korkunç ve dayanılmaz) çığlık yakalayıverdi. Anında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbete bunda derin bir kavrayışa sahip olanlar için ayetler (ibretler) vardır. O (şehir)  gerçekten bir yol üstünde (hâlâ) durmaktadır.  ( Hicr Suresi, 73-76 )

 

Kavim helak (yok) olurken  Hz.Lut ve çok az sayıda iman edenler kurtarılır. İman etmediği için de kutarılanların arasında Lut'un karısı yoktur:

 

''Bunun üzerine biz , karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise geride kalanlardandı.  Ve onların üzerine bir (azap) sağanağı yağdırdık. Suçlu-günahkarların uğradığı sona bir bak işte.( A'raf Suresi, 83-84 )

 

Olayın MÖ 1800 yıllarında geçtiği tahmin edilmektedir. Lut Gölü dünyanın en alçak noktasıdır. Çünkü deniz seviyesinden 400 metre aşağıdadır. Lut Kavmi'nin uğradığı felaketin teknik yönü, jeologların araştırmalarından anlaşılmıştır. Bu alçak seviye, burada bir zamanlar büyük bir jeolojik olayın yani çöküntünün meydana geldiğinin önemli delillerindendir.

                                                

Şehrin kalıntılarından bir görüntü

 

Evet, gördüğümüz gibi Eşcinsellik olayı ve Kur'an'ın yani Yüce Allah'ın olaya yaklaşması böyle. Uzun uzun tefsire açıklamaya gerek yok.

 

Anlaşıldığı gibi eşcinsellik, tedavi edilmesi gereken masum bir hastalık değil, her türlü pisliğe ve sapıklıklara da meyledebilen insan nefsinin bir çarpıklığı ve düştüğü bir çukurdur.  

    Bu insanları başkalarının doğru yola getirmesi pek olası görülmüyor. Ama dernekleşme, toplumu ve genç nesilleri de etkileyeyip, yaygınlaşarak normal bir davranış olarak algılanma çabalarına engel olunmalıdır.

 

Lut Kavmi Hikayesinin verildiği ayetler:

       

Sure No:

SURENİN ADI

Ayet No

Kaç ayet olduğu

6

En’âm

86

1

7

A’râf

80-84

5

11

Hûd

70

77-83

89

1

7

1

15

Hicr

59-77

28

21

Enbiyâ

71-74

4

22

Hacc

43

1

26

Şuarâ

160-175

16

27

Neml

54-66

13

29

Ankebût

26

28-35

1

8

37

Saffât

133-138

6

38

Sâd

13

1

50

Kâf

13

1

51

Zâriyât

24-37

14

54

Kamer

33-39

7

66

Tahrîm

10

161

167

1

1

1

 

T O P L A M ............

........................

.... 118

Not: Faydalanılan eserler:

- Kelime Ve Konularına Göre Alfabetik Kur'an Fihristi - Recep Aykan

- Konularına Göre Kur'an-ı Kerim Fihristi - Nevzat Yüksel

- Kavimlerin Helakı - Harun Yahya


İstanbul Times / Analiz Ekibi

 

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2015, 17:07

Sarıyer Haber Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17

banner15

banner11