banner65

Haberimiz Ses Getirdi Sea Pearl Mühürlendi

İstanbul Times Yayın Grubu olarak Mimarlar Odası Genel Sekreteri Ali Hacıalioğlu ile ve projenin yapıldığı bölgede yaptığımız çekimlerle kamuoyunda gündeme getirdiğimiz KUZU Gruop'un Sea Pearl Projesi ile alakalı Bakırköy Belediyesi Haber merkezimize gönderdiği açıklamada Mühürleme işlemini yapıldığını beyan ediyor.İşte O açıklama...

Haberimiz Ses Getirdi Sea Pearl Mühürlendi
 Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Ataköy Sahilde 160 parsel ve 181 parselde bulunan inşaatların mühürlendiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Bakırköy Belediyesi’nde bir toplantı düzenleyen Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şu açıklamayı yaptı:”Ataköy sahildeki yapılaşma ile ilgili olarak ; mevcut durum, imar ve yapılaşma kronolojisi, en son alınan yargı kararları ve belediyemizin bu yargı kararları sonrasında yaptığı mühürlemeleri kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. Bakanlar Kurulu’nun 30.08.1989 günü ve 20281 sayı , 89/ 14449 sayılı kararıyla Ataköy Sahil şeridinin de içinde bulunduğu bölge “ İSTANBUL ATAKÖY TURİZM MERKEZİ” olarak ilan edilmiştir . Bu kararın iptali için açılan davaların reddedilmesi sonucunda karar kesinleşmiştir. ( Danıştay 6. Dairesinin 16.11.1999 günü ve E: 1998/5410 , K: 2007/5757, E:2007/44190 K:2011/11385 Sayılı kararları ve Danıştay idari dava daireleri genel kurulunun E:2000/132, K:2003/283 Sayılı kararları) Ataköy Turizm merkezine ilişkin olarak Bayındırlık , Kültür Ve Turizm Bakanlıkları tarafından 1991 ve 1997 yıllarında yapılan 1/5000 nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına karşı açılan idari davaların reddedilmesi sonucunda söz konusu imar planları kesinleşmiştir. Bu planlar ; ilgili bakanlıklar ve koruma kurullarının da görüşleri alınarak hazırlanan projelere göre Bakırköy Belediye Başkanlığı’nca 2013 yılında imar mevzuatına göre; usulüne uygun olarak kabul edilen ve yürürlüğe konulan imar planları uyarınca inşaat izin ruhsatları verilmiştir. İmar kanunuyla yapı ruhsatı düzenleme görevi verilen Belediyemiz; aynı zamanda imar planları uyarınca yapımına izin verilen inşaatın; imar planlarına, projesine ve yapı ruhsatına uygun olarak yapılmasını sağlamak için titizlikle denetleme görevini yerine getirmektedir. Anayasa ve yasalara göre mahkeme kararlarına uyulması ve bu kararların uygulanması zorunludur. Bu nedenle 1989 yılından , 2013 yılına kadar geçen ; planlama ve yapı inşaat ruhsat izinleri konusunda Belediye Başkanlığımızın hiçbir görevi , sorumluluğu ve katkısı yoktur. Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak kamu idarelerinin ; her türlü eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması zorunludur. Bu bağlamda Belediye Başkanlığımızca yasaların verdiği görevler büyük bir özenle yapılmaktadır. Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Turizm Merkezi ‘ olarak kabul ve ilan edilen Ataköy Sahillerinde, turizm amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların kabulü ile turizm teşvik kanunu uyarınca turizme yönelik yapılara izin verilmesi gerekmektedir. Bu nitelikteki yapılarda ne yazık ki kamuoyunun tepkisini çeken otel, residans , apart otel gibi yüksek katlı inşaatlardır. Belediye Başkanlığımızca idare mahkemelerin verdiği yürütmenin durdurulması veya iptal kararları 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununun 28. Maddesi uyarınca karar gereklerine uygun idari işlemler tesis edilmek suretiyle uygulanmıştır. Sonuç olarak Ataköy Sahilde 160 Parseldeki inşaat ( Baruthane ) ile 181 parseldeki inşaat ( Sea Pearl ) mühürleme yapılmak suretiyle durdurulmuştur. Bu işlemler mahkeme kararlarına dayalı olarak ve inşaatın devam etmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ihtimalini engellemek amacıyla; kamu yararına tedbiren mühürleme yapılmış olup; dava süreci devam etmektedir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2015, 17:34

Sarıyer Haber Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17

banner11