E-dilekçe ile “arz ederim” devri kapanıyor

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda yapılan düzenlemeyle kamuda e-yazışma dönemi resmen başlıyor

E-dilekçe ile “arz ederim” devri kapanıyor
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak, e-belediyecilik çalışmalarına hız veren ve 2012’den bu yana Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile hizmet kalitesini arttıran Bağcılar Belediyesi, gerçekleştirdiği etkin kamu yönetimi sayesinde, yeniden düzenlenen Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe hazır.

İstanbul Times Haber Merkezi

Yeni düzenlemeye göre, vatandaşların, dilekçelerini “arz ederim” ifadesiyle bitirmelerine ilişkin teamül kaldırılarak, “arz ederim” ifadesiyle bitirilmeyen dilekçelerin de işleme alınma zorunluluğu getirildi. Vatandaşa yazılan resmi yazıların “rica ederim” ifadesiyle bitirilmesi uygulaması kaldırılırken, artık “saygılarımla, iyi dileklerimle, bilgilerinize sunulur, gibi saygı içeren ifadeler kullanılacak.
Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda, kamu kurumlarınca resmi yazışmaların hazırlanması ve muhatap kurumlara gönderilmesini düzenleyen, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Yönetmeliğinde yenilikler yapıldı. 2012 yılından bu yana e-imza, e-yazışma, dijital arşiv ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) gibi akıllı belediyecilik uygulamalarını sürdüren Bağcılar Belediyesi’nin de görüşleri dikkate alınarak yapılan yenilikte hem zamandan hem de kağıttan tasarruf ediliyor. Diğer kamu ve özel kurumlarının da sisteme uyum sağlamasıyla birlikte çalışmalar artık eşgüdümlü yürütülecek.

Gelişen teknolojik imkanlar çerçevesinde yazışmaların kurumlar arasında elektronik ortamda iletilebilmesini sağlayacak şekilde yeni düzenlemeler yapıldı. Kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların görüşüne sunulan yenilikler, alınan görüş ve düşünceler doğrultusunda değiştirildi

Kurumlarca geliştirilen Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) kapsamında; resmi yazılar ve üst verilerin aynı standartlarda oluşturulurken, resmi yazıların güvenli elektronik imza ile imzalanması ile ilgili esaslar belirlendi. Resmi yazıların kurumlar arasında gönderilmesinde, Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminin (KEP) kullanımı sağlanarak Tebligat Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen uygulamalar ile uyum sağlandı.

SAYGI İÇEREN İFADELER KALDIRILDI

Yine yeni uygulamayla Resmi yazılarda “times new roman”nın yanı sıra “arial” yazı karakteri de kullanılabilecek, 12 punto yazı boyutu ise gerekli durumlarda 9 puntoya kadar düşürülebilecek. Vatandaşların, dilekçelerini “arz ederim” ifadesini kullanması uygulaması kaldırılarak, “arz ederim” ifadesiyle bitirilmeyen dilekçelerin de işleme alınma zorunluluğu getirildi. Ayrıca, vatandaşlara yazılan resmi yazıların, “rica ederim” ifadesiyle bitirilmesine ilişkin uygulama da kaldırılarak, “Saygılarımla”, “İyi dileklerimle” veya “Bilgilerinize sunulur” gibi saygı içeren ifadelerle bitirilmesi uygulaması başlatıldı.

“e-BELEDİYE UYGULAMASINA 2012 YILINDA BAŞLADIK”

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak, e-belediyecilik çalışmalarına hız veren ve 2012’den bu yana Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile hizmet kalitesini arttıran Bağcılar Belediyesi, gerçekleştirdiği etkin kamu yönetimi sayesinde, yeniden düzenlenen Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe hazır. Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) ile akıllı belediyecilik uygulamalarında teknolojinin bütün imkânlarını en etkin şekilde kullandıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, duygularını şöyle ifade etti: “e-belediye, sistemi sayesinde hem zamandan hem de kâğıttan tasarruf ediyoruz. Diğer kamu ve özel kurumlar da e-imza, KEP ve EBYS gibi uygulamalara entegre olurlarsa çalışmalar da eşgüdümlü yürütülebilecek, böylece iş ve hizmet sürekliliği sağlanabilecektir.”

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)
 
Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2015, 13:55

Sarıyer Haber Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner17